de de de


Novinky:

Nepodceňujte bonusy a malusy u pojištění

Povinné ručení je zákonem vyžadované pojištění každého motorového vozidla, které se pohybuje po silničních komunikacích. To ví pravděpodobně každý řidič, jenž tuto službu platí v určité výši. Jen málokdo je však obeznámen s tím, že existuje také řada bonusů nebo malusů, o nichž neslyšela většina lidí.

Chcete-li se trochu lépe vyznat ve stanovení ceny za povinné ručení, přinášíme vám krátké vysvětlení obou pojmů, z nichž si uděláte obrázek sami.

Bonusy povinného ručení

bonusy a malusyJiž samotné pojmenování této nadstandardní služby naznačuje, že obdržíte něco navíc, oproti klasické nabídce. A v případě pojištění dopravního prostředku je tomu opravdu tak. Bonus lze získat za každý měsíc bez nehod.

Ročně se tak můžete dostat ke slevám v libovolné výši. Ta je určena jak vaší bezpečnou jízdou, tak volbou té správné pojišťovny. Bonusy u různých pojišťovacích společností se totiž liší. Někdo vám nabídne 5 % za rok, jiný zase 10 %.

Progresivní bonus

Kapitolou samou o sobě je progresivní bonus. Ten nabízí dokonce dvojnásobnou až třínásobnou slevu v každém roce. Musíte však počítat s tím, že pokud zaviníte dopravní nehodu, bude vám bonus snížen a vy rozdíl povinného ručení bez progresivního bonusu musíte dodatečně doplatit.

Vyvarujte se malusu

Opakem bonusu je malus. Z principu je tedy patrné, že jde o snížení dosaženého bonusu a navýšení ceny za povinné ručení. K tomu dojde v okamžiku, kdy zaviníte havárii. Opakovaným jednáním ztrácíte své nabyté peněžní zvýhodnění, až se můžete dostat na zcela opačnou stranu.

Vaše náklady na povinné ručení se při častých nehodách budou navyšovat ještě nad rámec standardní ceny. Tento proces je téměř obdobný u jakékoliv pojišťovny.

Nechcete-li se nikdy setkat se slovním výrazem „malus“, pak se snažte jezdit dlouhodobě bez nehod.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: Rosemary Ratcliff).

Nepodceňujte bonusy a malusy u pojištění
Ohodnoťte článek