de de de


Novinky:

Jaké jsou podmínky pro získání vdovského důchodu?

Pokud dojde k úmrtí jednoho z manželů, je to pro toho druhého rána obvykle nejen citová a duševní, ale také finanční. Jako pomoc od státu má druhý z páru v některých případech nárok na pozůstalostní důchod. Ten má však stanovená určitá pravidla, která je pro jeho příjem zapotřebí splnit. Víte, jaké podmínky jsou nutné pro získání podpory, kdy ji dostanete jen dočasně a kdy trvale?

Základní podmínky a vše, co byste měli vědět

Váš příjem nemá na pobírání vdovského důchodu žádný vliv. Bez ohledu na jeho výši máte na tuto pomoc v zákonem daných situacích nárok. Naopak uzavření dalšího sňatku je důvodem pro ukončení pobírání dávek. Uzavření manželství je pak samozřejmě jednou z podmínek pro vyplácení vdovského důchodu. Pokud jste se zesnulým partnerem žili bez oficiálního svazku jako s druhem a družkou, byť dlouhodobě, ve společné domácnosti nebo jste vychovávali dohromady děti, nemáte na příspěvek nárok. Stejné je to u registrovaného partnerství. Ve srovnání s tím nejsou oddělený život nebo rozdílné trvalé bydliště překážkou. Nezáleží ani na délce trvání vašeho manželství. Pokud již jeden důchod pobíráte, například starobní či invalidní, vdovský důchod se vás sice týká, ale nedostanete plnou výši obou příspěvků. V plné sumě vám bude vyplacený ten vyšší a z druhého máte nárok na polovinu procentní výměry.

Kdy máte nárok na dočasný roční důchod?

Vdovský nebo vdovecký důchod nepobíráte vždy a jeho přiznání není automatické. I když na něj máte nárok, je třeba si o něho samostatně zažádat. Dočasnou podporu získáte jen tehdy, pokud váš manžel nebo manželka zemřeli důsledkem pracovního úrazu, nebo pokud se na ně již vztahoval starobní či invalidní důchod. Vdovecký důchod vám bude přiznán i tehdy, pokud partner či partnerka ve starobním důchodu nebyli, ale již na něj měli nárok. V takovém případě budete pobírat dávky po dobu 1 roku, pokud bylo dosaženo 35 let doby pojištění u starobního důchodu. U invalidního důchodu je tato lhůta proměnlivá:

  • do 20 let věku: méně než 1 rok
  • 20 let – 22 let: 1 rok
  • 22 let – 24 let: 2 roky
  • 24 let – 26 let: 3 roky
  • 26 let – 28 let: 4 roky
  • nad 28 let: 5 let
senior 1565556566

Ellen26 / Pixabay

Kdy máte nárok na trvalý pozůstalostní důchod?

Kromě krátkodobého důchodu je možné v určitých situacích získat i trvalý pozůstalostní důchod. Mezi hlavní a asi nejčastější důvody pro jeho přiznání patří péče o nezaopatření dítě nebo rodiče, se kterými žijete v jedné domácnosti. Dále pak má nárok na vdovský či vdovecký důchod každý, kdo pobírá invalidní nebo starobní důchod. V takovém případě, jak již bylo řečeno, nezíská však oba v plné výši. Dobré je vědět, že důchodový věk pro trvalý pozůstalostní důchod neodpovídá plně klasickému starobnímu – je konkrétně o čtyři roky nižší. Přechod z dočasného stavu do trvalého je možný a to tak, že prvním rokem uplatníte dočasný důchod a dosáhnete-li do dvou let od jeho konce potřebného věku pro trvalý vdovský důchod, požádáte o takzvané „oživení důchodu“.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*