de de de


Novinky:

Černobyl – jak to bylo a co je s ním nyní?

Černobyl je městem nacházejícím se na severním území Ukrajiny. A to konkrétně v blízkosti Běloruských hranic. Název tohoto místa je znám pravděpodobně každému člověku. I malé děti se už o něm učí ve škole a mohou si dohledat spoustu podrobnějších informací.

Ano, jak správně tušíte, Černobyl byl působištěm, kde došlo za období lidstva pravděpodobně k té největší jaderné havárii. Tenkrát se psal rok 1986, konkrétně to bylo 26. dubna. Pojďme se tedy vrátit zpět do minulosti a trochu si celou událost připomenout.

Černobyl – 26. dubna 1986

V tento osudný den bohužel došlo ke spojení mnoha nežádoucích příčin, jež se podepsaly na dobře známém výsledku. Z jedné strany to byl určitě částečně lidský faktor. Dále pak pokus, na nějž místní pracovníci zkrátka nebyli dostatečně připraveni. Možná za to mohl i použitý reaktor RBMK. Výsledkem toho se pak stala nehoda, která negativně poznamenala spoustu lidí a udělala z Černobylu město duchů.

Už při samotné havárii, potažmo v její blízké návaznosti v řádu několika dnů zemřelo ve městě asi 31 lidí. Toto číslo se postupně navyšovalo díky tomu, že došlo ke vzniku radioaktivního mraku putujícího částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií. Právě v takto širokém rozmezí se posouval radioaktivní mrak, který se v následujících měsících až letech podepsal na zdraví spousty lidí. Přímý vliv havárie v Černobylu je spojován se 4 000 mrtvými. V širokém důsledku však mohlo jít až o milion lidí.

Tama66 / Pixabay

Obestavění jaderné elektrárny

Po této ničivé tragédii došlo pochopitelně k obestavění reaktoru železobetonovým sarkofágem, který měl zamezit dalšímu šíření a úniku radioaktivních částic do okolí. V roce 2010 pak došlo k jeho rekonstrukci, na kterou se mimochodem podílelo až dvacet osm zemí Evropy. Náklady se vyšplhaly do výše až 1,55 miliard EUR. Současný kryt má podobu oblouku, jehož rozměry jsou 105 metrů na výšku, 150 metrů na délku a 260 metrů na šířku.

Současná podoba Černobylu

V současnosti už lze Černobyl označit za dekontaminovanou oblast, která je prezentována, jako centrum zakázané zóny. Ve své podstatě už je Černobyl takovou turistickou atrakcí, čemuž mimochodem odpovídá i okolí této jaderné elektrárny. Naleznete zde spoustu obchodů, turistických atrakcí a ubytování.

V Černobylu primárně žijí hlavně současní zaměstnanci jaderné elektrárny, kteří se starají o její chod. Elektrárna je totiž neustále udržována v bezpečném provozu. Je to asi 3 500 lidí.

Černobyl je pojmem, na který asi nikdy nikdo nezapomene, a to hlavně díky této neblahé historické tragédii, která ovládla a změnila životy stovek tisíc lidí v nejbližším okolí města, kam mimochodem v rámci havárie spadalo i Bělorusko.

Černobyl – jak to bylo a co je s ním nyní?
3 (60%) 1 vote

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*