de de de


Novinky:

Podmínky a výhody akciové společnosti (a.s.)

Akciová společnost je určitě patřičnou nadstavbou podnikání na živnostenský list, ale také společnosti s ručením omezeným. Jestliže o takovém kroku uvažujete a stále váháte, možná vám budou nápomocny následující řádky. Prostřednictvím nich vám totiž sdělíme hlavní výhody akciové společnosti mnohdy označované zkratkou a.s. Ještě, než se do toho ovšem pustíme, je třeba prezentovat podmínky související se založením akciové společnosti.

Podmínky akciové společnosti

V tomto směru se vám nabízí dvě možnosti řešení. Pokud máte dostatek volného času a znalosti z tohoto oboru, pusťte se do založení svépomocí. Pokud tomu tak není, můžete využít některých profesionálních společností, které vám akciovou společnost založí za odpovídající poplatek. Ať tak či onak, určitě se vám hodí informace o tom, co je třeba provést pro založení a.s.

Jako první byste měli sepsat zakladatelský dokument u notáře. Této listině se mimo jiné říká také stanovy akciové společnosti. V tomto případě po vás bude vyžadováno hned několik podstatných informací. Je to například název společnosti, sídlo, předmět podnikání, struktura společnosti, velikost základního kapitálu a popřípadě další specifika vaší nové budoucí akciové společnosti.

Teprve poté dochází k dalšímu kroku, kterým je založení vázaného účtu pro složení základní kapitálu. V okamžiku, kdy je vše zrealizováno, měli byste se postarat o zápis společnosti do živnostenského rejstříku. Zápis je třeba zrealizovat ve lhůtě do pěti pracovních dnů. Následuje zápis do obchodního rejstříku. Další kapitolou budou emise akcí, počet akcionářů a v neposlední řadě i registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob.

Spousta z vás si určitě bude pokládat otázku, jak dlouho takový proces může trvat? Na to existuje poměrně jednoduchá odpověď. Pokud zápis společnosti do obchodního rejstříku budete řešit notářem, počítejte s šesti pracovními dny. Pokud stejný proces budete řešit prostřednictvím soudu, může být lhůta dvojnásobná.

Výhody akciové společnosti

Nyní možná přichází ta záživnější část tohoto článku. Zaměříme se na hlavní klady a pozitiva akciové společnosti. Právě zde možná naleznete důvodu k rozhodnutí pro tuto formu podnikání.

Free-Photos / Pixabay

Když si založíte akciovou společnost spolehněte se na to, že v ten moment mezi svými obchodními partnery získáte podstatně vyšší prestiž. Budete se moci hlásit do nejrůznějších výběrových řízení, kde byl statut a.s. naprostou nezbytností.

Akciová společnosti je ideální formou podnikání pro realizaci vícero podnikatelských aktivit naráz. Při podnikání neručíte svým majetkem a pokud se vám podaří vybudovat skutečně prosperující a výnosnou akciovou společnost, její následný převod na potomky nebo kohokoliv dalšího bude podstatně jednodušší. Klady můžete očekávat také ve spojení s investory nebo minimalizaci informací o vlastnících akciové společnosti v obchodním rejstříku. I to mohou být pro mnohé z vás výhody.

Má akciová společnost nějaké nevýhody?

V rámci objektivity zmíníme pouze to, že musíte počítat minimálně se dvěma orgány v rámci organizace společnosti. Vyšší pro vás může být třeba základní kapitál, abyste vypadali opravdu prestižně a důvěryhodně. Zároveň se připravte na to, že oproti společnosti s ručením omezeným je založení akciové společnosti finančně náročnějším procesem. Ve výsledku vám uzme i více vašeho drahocenného času.

Akciová společnost je jednou z velice oblíbených a vyhledávaných forem podnikání, která může otevřít dveře vašemu prosperujícímu businessu. Je pouze na vás, abyste zvážili klady a zápory a.s. a rozhodli se, zda o takovou formu podnikání stojí či nikoliv.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*