de de de


Novinky:

Jak to vypadá na Sibiři? Dnes je to nehostinné prostředí, to se ale může za pár let změnit

Na Sibiř by se asi málokdo z nás vypravil zcela dobrovolně. Snad jen ti největší dobrodruzi, kteří se nebojí zimy a pusté krajiny, kde mnohou zůstat zcela bez pomoci. Sibiř je část Ruska, která se však nachází až na severu země, a tím pádem na ní panují skutečně náročné klimatické podmínky. Oblast o rozloze 13 milionů čtverečních kilometrů od Uralu až k Tichému oceánu tvoří 77 procent území Ruské federace. Ale na tomto rozsáhlém území žije pouze čtvrtina obyvatel Ruska, většina je navíc koncentrovaná na jihu.

Pustá a chladná krajina

Většina území Sibiře je pokryta tajgou, tundrou a četnými mokřady. Najdeme zde jak rozsáhlé plošiny, tak také hornaté oblasti. Z jihu na sever protékají Sibiří tři veletoky – Ob, Jenisej a Lena. Většina země je pokryta permafrostem, tedy trvale zmrzlou vrstvou, proto také vědci doposud zcela nevědí, co je skryto pod povrchem. Předpokládá se ale, že jsou tam bohaté zásoby nerostných surovin, které časem budou velice hodnotnou komoditou. Kromě toho se tam ale pravděpodobně ukrývá i mnoho metanu, který má vliv na globální oteplování, a také v ledu zakonzervovaných původců nemocí, které má již lidstvo za vymýcené nebo o jejich existenci ani neví.

edaeaceecddfebcdd

Zima je krutá

Podnebí je převážně kontinentální, na nejzazším severu subarktické až arktické. V zimě dosahují teploty až −60 °C, převážně na jihu však neklesají pod −30 °C. S příchodem jara ale dochází k prudké změně, léta jsou mírná, s teplotou dosahující občas i přes 20 °C. Když už tedy vyrazíte na výlet, rozhodně se tam vydejte v letním období, kdy máte šanci zažít i pár hezkých slunečních dní. Turisté sem však i tak příliš často nemíří, jelikož kvůli mokřadům je zde velké množství komárů, much a dalšího nepříjemného hmyzu, který vyhlíží svou další oběť. Dnes je tato oblast velice řídce osídlená, a to právě kvůli nevhodnému podnebí. Ale podle vědců se to může časem změnit.

Globální oteplování Sibiř promění

Na konci 21. století by se mohly stát obyvatelnými rozsáhlé oblasti Sibiře – alespoň to tvrdí američtí vědci, kteří sledují vliv globálního oteplování. Podle simulací se zdá, že kolem roku 2080 bude na Sibiři daleko mírnější klima, s menším množstvím permafrostu – bude pokrývat jen 40 procent země, zatímco dnes je to asi 65 procent území. To má samozřejmě jak kladné, tak i negativní dopady. Může se sice zdát skvělé, že se v oblasti bude dát pohodlněji žít a pracovat, ale za jakou daň? Změna klimatu hrozí velmi vážnými problémy. V prvé řadě bude ohrožena současná fauna a flóra, která je již dlouhou dobu adaptována na arktické podmínky. Řada z těchto živočichů a rostlin bude muset změnit své přirozené prostředí nebo jim hrozí vymření. Celá krajina se zcela promění. Sibiř už nebude to, co dřív, ale nejspíš to nebude pozitivní změna.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*