de de de


Novinky:
Home » Finance » Co je elektronický platební rozkaz?

Co je elektronický platební rozkaz?

Ať chceme, nebo nechceme, peníze jsou důležitou součástí našich životů. Vždy byly, jsou a budou. Když se nám peněz nedostává, máme několik možností, jednou z nich je, peníze si od někoho půjčit. Variant existuje mnoho, bankovní či nebankovní půjčky, ale i půjčky od rodiny či známých. Dnes se podíváme na to, co dělat, když jste někomu v nouzi půjčili vlastní peníze a tento dlužník vám následně tyto peníze nevrací. Jedním z prostředků, který v této situaci můžete využít, je tak zvaný elektronický platební rozkaz. Víte, o co se jedná?

Elektronický platební rozkaz – jeho význam a výhody

Pod tímto pojmem si jednoduše představte digitální verzi klasického listinného platebního rozkazu. Jedná se o jednu z forem soudního rozhodnutí ve sporu, který se týká žaloby na zaplacení určité peněžní částky. Důvodem vzniku této digitální verze platebního rozkazu byla především snaha o zrychlení soudních řízení a také sjednocení právních záležitostí v rámci Evropské unie. Pokud jde o konkrétní právní dokument, který elektronický platební rozkaz definuje, jedná se o novelu občanského soudního řádu č. 123/2008 Sb. Elektronický platební rozkaz lze využít ve sporech o částku nepřevyšující jeden milion korun. Jedná se o zkrácené řízení bez jednání a slyšení účastníků a při splnění všech zákonných podmínek je většinou o návrhu na vydání tohoto rozkazu rozhodnuto již během několika málo týdnů. Tedy mnohonásobně rychleji než v případě klasického řízení. Elektronický platební příkaz představuje velmi efektivní způsob, jak se vypořádat s neplatícími dlužníky a žalobcům přináší kromě rychlosti vyřízení i další výhody. Kromě dlužné finanční částky i úroky z prodlení.

finance

Formulář na podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává prostřednictvím speciálního elektronického formuláře, který obsahuje zaručený elektronický podpis žalobce. Tento formulář vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky a podává se prostřednictvím serveru jeho e-Podatelny. Vyplnění formuláře není nikterak složité, obsahuje i mnoho nápověd a dalších usnadnění, kdy žalobce často jen vybírá jednu z nabízených možností. Formulář se skládá z osmi částí: Soud, kterému je návrh určen; Účastníci a jejich zástupci – žalobce, žalovaný; Předmět – právo na zaplacení peněžité částky; Náhrada nákladů řízení; Soudní poplatek; Bankovní poplatek; Petit a Přílohy. Po vyplnění a zkontrolování stačí kliknout na tlačítko Odeslat. V případě nevyplnění některého z povinných polí není možné formulář odeslat.

Po úspěšném zpracování obdrží žalobce e-mail o přijetí návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a také e-mail s údaji o čísle účtu a variabilním symbolu pro zaplacení soudního poplatku. Soudní poplatek za elektronický platební rozkaz činí čtyři sta korun, pokud se jedná o dlužnou částku do deseti tisíc korun. V případě částky mezi deseti a dvaceti tisíci korunami je soudní poplatek osm set korun, při dlužné částce vyšší než dvacet tisíc činí poplatek čtyři procenta z žalované částky.

Co může udělat žalovaný, pokud s elektronickým platebním rozkazem nesouhlasí?

Vzhledem k povaze elektronického platebního rozkazu je o jeho vydání rozhodnuto pouze na základě tvrzení žalobce, neprobíhá totiž žádné jednání, dokazování ani slyšení žalovaného. Ten má ale ze zákona samozřejmě možnost se bránit, pokud s elektronickým platebním rozkazem nesouhlasí. Z tohoto důvodu mu musí být vydaný rozkaz doručen zásadně pouze do vlastních rukou, a pokud s ním nesouhlasí, může žalovaný následně proti rozkazu podat do patnácti dnů od doručení odpor. Pokud tak neučiní, nabude elektronický platební rozkaz po uplynutí lhůty patnácti dní právní moc. V ten okamžik žalobce disponuje exekučním titulem a na jeho základě pak může svůj dluh začít vymáhat prostřednictvím exekutora. Většina dlužníků však v tomto okamžiku raději své dluhy zaplatí sama a dobrovolně, neboť exekuce s sebou přináší jen další problémy a výdaje. V opačném případě, tedy pokud žalovaný podá odpor, soud vydaný elektronický platební rozkaz zruší a nařídí jednání ve věci, čímž samozřejmě dojde k prodloužení soudního řízení.

Elektronický platební rozkaz – možné nevýhody a úskalí

Jeden z možných problémů souvisí se skutečností, že elektronický platební rozkaz musí být ze zákona doručen žalovanému do vlastních rukou. U některých dlužníků je ale poměrně časté, že si zcela vědomě poštu nepřebírají, a tak v tomto případě, pokud k doručení rozkazu do vlastních rukou nedojde, soud nakonec musí elektronický platební rozkaz zrušit. Další mírná nevýhoda je spojena s maximální vymahatelnou částkou, která formou elektronického platebního rozkazu nesmí přesahovat jeden milion korun, u vyšších dlužných částek tak použití tohoto rozkazu není možné. V tomto případě musí žalobce podat návrh na klasický platební rozkaz, se kterým je spojena nejen delší doba soudního řízení, ale i vyšší soudní poplatky.

Shrnutí

Elektronický platební rozkaz již několik let patří mezi oblíbené prostředky k vymáhání dluhů, neboť žalobci umožňuje získání peněz mnohem rychlejší a také snadnější cestou. I soudy tento nástroj uvítaly, neboť jsou často zahlceny mnohem důležitějšími případy, než je rozhodování o „několika desítkách či stovkách tisíc korun“. Elektronický soudní rozkaz jim tak v jednodušších případech šetří čas, protože soudci mohou rozhodovat tak zvaně od stolu, tedy bez nutnosti klasického soudního řízení.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*