de de de


Novinky:

Jak správně fakturovat? Tyto náležitosti by na faktuře neměly chybět

Jestliže podnikáte, pak je pro vás faktura velice podstatným dokladem. Jak má ale dle platné legislativy vypadat a jaké jsou její základní náležitosti? Faktura je účetním dokladem, jehož podoba je pochopitelně dána zákonem, respektive najdeme v něm alespoň její základní body. A právě s nimi vás nyní seznámíme v následujících řádcích. Hlavní rozlišení je podle toho, zda jste či nejste plátcem DPH.

DPH neplatíte a nevedete účetnictví

Účetní doklad zde nevyžaduje tolik náležitostí, jako u plátce DPH. To znamená, že byste měli dodržet jen několik základních podmínek a vystavení faktury by pro vás neměl být žádný problém. V první řadě je to označení účastníků, to znamená vaše údaje včetně těch zákazníkových. Na fakturu musíte vyplnit především informace o dodavateli:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Dále by neměl chybět předmět dané činnosti nebo název prodávaného zboží. Zapomenout logicky nesmíte také na cenu. A to nejenom v rámci dílčího rozpisu, ale také dohromady. To znamená, celková cena za vše. Nakonec je třeba nevynechat datum vyhotovení faktury, potažmo datum splatnosti a přidružené náležitosti související s identifikací platby na bankovním účtu.

edbaeaceecddfebcd

DPH neplatíte a vedete si účetnictví

Účetnictví vedou například právnické osoby, fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů Kč ročně, nebo fyzické osoby na základě dobrovolného rozhodnutí. Vedete-li účetnictví, vaše faktury se stávají účetním dokladem a jejich podobu tak upravuje zákon o účetnictví. Informace o dodavateli jsou stejné jako v předchozím případě:

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
 • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky.

Zapomenout ale nesmíte ani na popis služby, kterou poskytujete, celkovou cenu a datum vystavení faktury.

DPH platíte

Pokud se řadíte do skupiny plátců DPH, potom vám z pohledu povinných údajů na faktuře vzniká mnohem rozsáhlejší povinnost. Vedle uvedení daňového identifikačního čísla je to především den uskutečnitelného zdanitelného plnění, základ daně, sazba daně a velikost daně. Někdy mohou být udávány dokonce i režimy DPH. Vystavení takové faktury není nemusí být pro laika úplně snadné. Pokud na nic z výše uvedeného nezapomenete, můžete si být jisti, že vámi vystavené faktury jsou v pořádku, a hlavně korespondují s platnou legislativou. Vyhnete se tak problémům s odpovědnými státními orgány i s případným proplacením faktury. Pokud budete postupovat pečlivě a na počátku podnikání si připravíte vlastní vzor, můžete jej pak bez obav používat při každodenním fakturování.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*