de de de


Novinky:
Home » Ostatní » Přesné anatomické modely usnadní výuku

Přesné anatomické modely usnadní výuku

Detailně propracované anatomické modely usnadní pochopení probírané látky nejen na odborných školách se zdravotnickým zaměřením, ale i na dalších oborech.

Přesné anatomické modely usnadní výuku

Už v sedmnáctém století moudrý Jan Ámos Komenský hlásal, že učební látka by měla být dětem a studentům předkládána srozumitelně a pokud možno ukazovat vše na názorných pomůckách nebo při praktických cvičeních. Pokud by nahlédl do dnešních přírodovědeckých nebo zeměpisných kabinetů, asi by zajásal.

  • Ale nejen v těchto dvou případech lze najít vhodné školní výukové pomůcky.
  • A také se nepoužívají pouze na základní škole.
  • Je tomu právě naopak.

Čím specializovanější střední nebo vysoká škola, tím větší množství mají studenti výukových pomůcek k dispozici. Například pro nácvik ošetřovatelských postupů nebo lékařských dovedností jsou nezbytné anatomické modely. V této kategorii najdete všechny součásti lidského těla. Což znamená jak kosterní systémy, tak i měkké tkáně.

  • Některé modely jsou vytvořené přímo se zdravotním problémem.
  • Například ženský prs s benigním nádorem.
  • Pro potřeby gynekologických lékařských oborů jsou určené také kosterní modely ženské pánve, která je složena z pružných kyčelních kostí s pohyblivou symfýzou, křížovými kostmi, pružnou kostrčí a dvou bederních obratlů.

img

Anatomické modely s každým detailem

Propracovanost anatomických modelů usnadňuje pochopení a zejména rozpoznání konkrétního onemocnění. Jedním z dokonale propracovaných modelů jsou modely lebky.

  • Kromě kostry hlavy dospělého člověka jsou k dispozici výukovým účelům také lebky dítěte.
  • A to od prenatálního věku až do dospělosti.

Dokonale realisticky ztvárněné lebky ale nejsou určené jen pro lékařské fakulty a střední zdravotní školy, ale také pro studenty antropologie. Najdete tu totiž nejen lebku současného člověka, ale veškerá dostupná vývojová stádia z evolučního hlediska. Své školní výukové pomůcky tu najdou i studenti veterinárních oborů. Mezi lebkami jsou zastoupeny lebky domácích i divoce žijících zvířat.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*