de de de


Novinky:

Průmyslové armatury různých druhů

Pro různá průmyslová odvětví jsou určeny armatury různých druhů a specifikací. Tento sortiment je důležitý pro průmysl, který pracuje s provozními tekutinami.

Průmyslové armatury

Chemické, teplárenské, vodovodní i plynovodní provozy, čističky odpadních vod, bioplynových stanic nebo výrobních hal, potřebují ke své činnosti nezbytné komponenty, které se souhrnně označují jako průmyslové armatury. Své využití nacházejí především pro činnosti, při kterých se pracuje s provozními tekutinami a kapalinami. Mezi tyto produkty spadají i kulové kohouty.

  • Kulový kohout je uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry.
  • Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

Pro tyto účely se používají kulové kohouty nerezové, které se ovládají otáčením páky doprava o 90°. Dalším produktem této řady je kohout kulový s převodem, u něhož dojde k uzavření průtoku otáčením ručního kola šroubového převodu doprava.

  • Kohout kulový s elektrickým servopohonem je ovládán servomotorem.
  • Pokud náhle nebo plánovaně dojde k přerušení dodávky elektrického proudu, je možné kohout ovládat ručně.

Pro kulový kohout s pneu pohonem se používá tlakový vzduch o tlaku 0,6 MPa.

Průmyslové armatury

Armatury tlakoměrové

Do oblasti průmyslových komponentů patří i armatury tlakoměrové. Tyto speciální přípojky se využívají k připojení tlakoměrů nebo spojení tlakoměrů s tlakoměrovými kohouty a ventily.

  • Jedním z těchto produktů je ventil tlakoměrový uzavírací čepový s nátrubkovou přípojkou.
  • Jedná se o speciální uzavírací armaturu k tlakoměrům s plochým těsněním.
  • Použití je omezeno druhem, teplotou a koncentrací provozní tekutiny.

Jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním je určen kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou. Své využití nachází i kondenzační smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou a čepem. V nabídce jsou i přípojky tlakoměrové nátrubkové se závity M vnitřním levým a G vnitřním.

  • Pro tlakoměrové přípojky se využívá i speciální těsnění, které se vyrábí z hliníku.
Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*