de de de


Novinky:
Home » Ostatní » Strategie ESG není určena pouze pro velké společnosti
Strategie ESG není určena pouze pro velké společnosti

Strategie ESG není určena pouze pro velké společnosti

Vzhledem k tomu, že diskuse o environmentálních, sociálních a správních strategiích, známých také jako ESG, se obvykle zaměřuje na velké korporace, možná si kladete otázku, zda je ESG relevantní i pro menší firmy. Krátká odpověď zní – rozhodně ano. Menší firmy sice nejsou pod takovou veřejnou kontrolou a regulatorním tlakem jako velké korporace, přesto však implementace strategie udržitelnosti může mít významný dopad na jejich zisky i schopnost překonat konkurenci. Pokud jste vlastníkem menší firmy a dosud ESG strategie ve svém podnikatelském plánu nezohledňujete, nyní je ten správný čas, abyste o tom začali přemýšlet.

Proč je ESG nutné i pro menší firmy?

V historii nebylo nikdy více potřeba, aby se co nejvíce organizací začalo chovat udržitelně. Svět se otepluje rychlostí a rozsahem, které jsou bezprecedentní a dopady změny klimatu se objevují rychleji a silněji, než se původně předpokládalo. Zvyšuje se také tlak spotřebitelů, regulačních orgánů a investorů na to, aby firmy udržitelnost začlenily do svých strategií a produktů. Dobrá strategie udržitelnosti se bezesporu stala obchodní příležitostí 21. století a ti, kteří ji nevyužijí, mohou být brzy předběhnuti svojí konkurencí.

Silná ESG strategie vaši firmu odliší od konkurence a pomůže vám přilákat a udržet zákazníky, kterým není lhostejný stav sociálního a životního prostředí.

Přístup ke kapitálu bude v budoucnu stále více záviset na promyšlené ESG strategii.

Objem kapitálu a investorů, který je vázán na ESG ukazatele, stále roste. „Zelené“ úvěry mohou představovat nové příležitosti k získání kapitálu pro firmy, splňující kritéria udržitelnosti. Výpočet uhlíkové stopy společnosti, důraz na etiku podnikání, ochranu práv spotřebitelů, rozmanitost a inkluzi jsou mezi častými ukazateli, které chtějí stakeholdeři po firmám vykazovat.

Strategie udržitelnosti je dnes již takřka nutností

Správně nastavená ESG strategie dokáže chránit vaše budoucí příjmy, reputaci a zvýšit atraktivitu vaší organizace pro zákazníky a zaměstnance. Jelikož neexistuje žádná univerzální ESG strategie, je potřeba ve vaší firmě začít zhodnocením, jak na tom v současné době jste ohledně dopadů vaší činnosti firmy na životní prostředí, sociální a governance aspekty. ESG strategie se stávají normou a včas vynaložené úsilí investované do tématu vám tak pomůže udržet si náskok před konkurencí.

Rate this post
Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Plotové dílce a hliníkové ploty vyřezávané laserem
Bytové dekorace, které se hodí i do vašeho bytu