de de de


Novinky:

Fáze drogové závislosti a co dělat, když život komplikují drogy

Pokud hovoříme o drogové závislosti, hovoříme o abnormálním až patologickém stavu, který je vyvolán častým a také nadměrným užíváním drog. Závislost na drogách se řadí k nejčastějším závislostem, s nimiž se v současné době potýkáme. Mezi nejčastěji užívané drogy patří kokain, marihuana, LSD, heroin nebo také pervitin. Stejně jako jiné závislosti, i závislost na drogách se projevuje určitým způsobem. Jestliže příznaky závislosti rozeznáte u sebe nebo u svého blízkého, co nejdříve vyhledejte odbornou pomoc.

Drogová závislost vypadá nejdříve nevinně, jenže posléze přestáváme reagovat na běžné stimuly, dostaví se snížení schopnosti při běžných činnostech, selžou funkce tělesných orgánů. Drogová závislost má konkrétně čtyři fáze.

1.fáze

První fáze se nazývá experimentování. K droze se většinou dostaneme ze zvědavosti. V první fázi není těžké utajit před okolím to, že jsme pod vlivem. V této fázi užíváme drogy v minimálním množství, většinou tímto způsobem zaháníme depresi a smutek.

2.fáze

Druhé fázi se přezdívá sociální užívání. V této fázi potřebujeme větší dávku drog, užíváme je většinou každý víkend (tedy častěji). Nebojíme se jít pod vlivem drog i do práce nebo případně do školy. V této fázi se často projevují prvotní zdravotní problémy, k nimž patří bolesti hlavy, deprese, nechuť k jídlu nebo nadměrný stres, který jsme se pokoušeli prvotně zahnat právě s pomocí drog.

3.fáze

Třetí fáze se rovná každodennímu užívání drog. V této fázi závislý zcela ztrácí kontrolu nad svou závislostí, vyskytují se finanční problémy, které chce závislý člověk řešit podvody, krádežemi a prostitucí.

4.fáze

Nejnebezpečnější fází je fáze čtvrtá, kdy uděláme doslova cokoli pro získání drogy. Pro závislého se celý svět točí kolem drog, kromě fyzických bolestí přichází i bolesti psychického charakteru. Bohužel v případě, že se nevyhledá odborná pomoc, je čtvrtá fáze i poslední fází v životě – často končí předávkováním a následnou smrtí.

Pokud jste tedy u sebe nebo u svého blízkého zaznamenali projevy závislosti, vyhledejte odbornou pomoc v podobě Neocentra. Více informací naleznete na www.neocentrum.cz.

zdroj obrázku: Pixabay.com

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*