de de de


Novinky:

Jaké jsou podmínky odchodu do důchodu?

Naprostá většina zaměstnání v dnešní době s sebou přináší nemalé nároky, nejen odborné, ale také časové či psychické. Není se proto čemu divit, že mnoho lidí ve středním a starším věku se často nemůže dočkat okamžiku, kdy budou moci odejít do důchodu. Proto, abyste ale do důchodu mohli odejít, musíte splnit určité podmínky, a věk není zdaleka tou jedinou a nejdůležitější. Pojďme si proto kritéria, která jsou ze zákona pro odchod do penze vyžadována, podívat podrobněji.

Věková hranice vyžadovaná pro odchod do starobního důchodu

Mnoho lidí odpočítává roky, měsíce a dny, které jim zbývají pro dosažení důchodového věku. Tato hranice se v současné době s časem neustále zvyšuje tak, aby za několik let bylo dosaženo jednotného věku pro odchod do důchodu pro všechny. Jistě si pamatujete vaše babičky, které do důchodu odcházely v padesáti pěti letech, zatím co vás čeká strávit v práci o téměř deset let více. Pokud se podíváme na letošní rok, tedy rok 2020, a odchod do důchodu v závislosti na věku, nárok na starobní důchod mají muži, kteří se narodili od července 1956 do srpna 1957. Jde tedy o muže ve věku přibližně šedesát tři a půl roku. U žen je věková hranice odchodu do důchodu v současné době stále o něco komplikovanější vzhledem k zohledňování počtu vychovaných dětí. Letos tak získají nárok na odchod do penze například bezdětné ženy narozené v roce 1957 i ženy narozené v roce 1961, které vychovaly alespoň pět dětí.

Pokud jde o zrovnoprávnění obou pohlaví, tedy o to, kdy přestane být ženám zohledňována výchova dětí, nastane tak již za několik málo let, neboť pro muže i ženy narozené v roce 1971 se hranice odchodu do starobního důchodu ustálí bez ohledu na pohlaví a počet dětí na věku šedesáti pěti let. Tato věková hranice je také v současné době vnímána jako maximální věková hranice odchodu do důchodu, je stanovena v novele zákona o důchodovém pojištění platné od 1. 1. 2018. Tato novela tak zrušila původní plánované zvyšování věku odchodu do důchodu pro mladší ročníky. Nicméně jednou za pět let má vláda možnost případné zvýšení této věkové hranice projednat a případně věk potřebný pro odchod do důchodu upravit.

důchod

Důležitý není jen věk…

Pokud se vám důchodový věk zdá příliš vysoký, existuje možnost předčasného důchodu. Do předčasného důchodu je možné odejít nejvýše o tři roky dříve, v případě, že váš zákonem stanovený důchodový věk je nižší než šedesát tři let, či až o pět let dříve, pokud je váš zákonem stanovený důchodový věk vyšší než šedesát tři let. Zároveň vám ale musí být minimálně šedesát let a musíte splnit také druhou podmínku pro nárok na penzi – minimální dobu pojištění.

Dosažení důchodového věku není totiž jedinou podmínkou, kterou pro nárok na penzi musíte splnit. Druhou a neméně důležitou je doba pojištění. Pro to, aby vám stát začal vyplácet starobní důchod, musíte splnit podmínku pojištění v délce třiceti pěti let. Tato doba pojištění se většinou z velké části překrývá s odpracovanými roky, ale nejen s nimi.

K důchodu také můžete dostat vdovský důchod, pokud se vás již týká.

Důchodové pojištění a co vše do něj spadá

V současné době je minimální doba pojištění nutná k vyplácení penze třicet pět let. Do této doby se samozřejmě počítají především roky, během kterých jste pracovali, a ze svého platu jste tak státu odváděli sociální pojištění. Kromě toho se ale do této doby počítá i tak zvaná náhradní doba pojištění. Tímto pojmem jsou označovány roky a měsíce, během kterých jste například studovali. Tato doba se ale započítává od věku osmnácti let a to pouze maximálně po dobu šesti let, pokud jste studium ukončili do roku 2010. Studium po tomto roce se již do náhradní doby pojištění počítat nebude.

Dalšími náhradními dobami pojištění jsou především pro ženy mateřská a rodičovská dovolená neboli péče o dítě do věku čtyř let a pro muže pak výkon vojenské či civilní služby, které byly v České republice povinné až do roku 2004. Mimo to se do doby pojištění počítá i období evidence na úřadu práce v délce maximálně tři roky a také invalidní důchod.

Co se stane, když nesplníte podmínku povinné doby pojištění?

Z nejrůznějších důvodů se samozřejmě může stát, že věkovou hranici pro odchod do důchodu sice splňujte, nicméně dobu pojištění nikoli. V takovém případě zákon hovoří o tom, že nárok na důchod máte tehdy, pokud splňujete dobu pojištění alespoň dvacet let a váš věk je o pět let vyšší než stanovený důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo je vám alespoň šedesát pět let a splňujete podmínky nároku na invalidní důchod, nebo splňujete dobu pojištění alespoň třicet let bez náhradní doby pojištění. Pokud žádnou z těchto podmínek nesplňujte, jsou pak dvě možnosti, buď chybějící dobu odpracovat, nebo si jí doplatit. K možnosti doplacení doby potřebné pro přiznání starobního důchodu slouží tak zvané dobrovolné důchodové pojištění. To lze ale platit pouze jeden rok zpětně a maximálně v délce patnácti let.

Výše starobního důchodu a co ji ovlivňuje

Mnoho lidí se sice do penze těší, ale pak je nemile překvapeno výší svého důchodu. Je proto vhodné se o částku, na kterou máte ze zákona nárok, zajímat rovněž s dostatečným časovým předstihem. Obecně platí, že starobní důchod je tvořen dvěma částmi neboli základní a procentní výměrou. Zatímco základní výměra je stejná a jednotná pro všechny důchody, procentní výměra se stanovuje individuálně. Výše základní výměry je stanovena zákonem o důchodovém pojištění, výše procentní výměry se určuje procentní sazbou z výpočtového základu. Tato výměra je ovlivněna jednak délkou doby důchodového pojištění a také výší výdělků dosažených v rozhodném období. Minimální výše procentní výměry důchodu činí v letošním roce podle zákona o důchodovém pojištění 770 korun. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, byla pro letošní rok stanovena na 3 490 korun. Minimální měsíční výše důchodu v roce 2020 tak činí 4 260 korun.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*