de de de


Novinky:
Home » Finance » Komu se vyplatí jednotná paušální daň? Možná jste to i vy

Komu se vyplatí jednotná paušální daň? Možná jste to i vy

Jednou z novinek, kterou vláda chystá na příští rok pro drobné živnostníky, je možnost platit pouze jednu tak zvanou paušální daň. Její výše by se mohla údajně pohybovat kolem pěti a půl tisíce korun měsíčně. Dobrou zprávou je, možnost využít tuto jednotnou paušální daň bude dobrovolná. Pokud se tedy podnikatelé domnívají, že se jim nevyplatí nebo z nějakých dalších důvodů ji využít nechtějí, nemusejí. Budou moci daně dále odvádět tak, jako doposud. Jaká jsou pravidla pro tuto jednotnou paušální daň a komu se ve skutečnosti opravdu vyplatí?

Výhody spojené s novou paušální daní

Předně je nutno říci, že tato jednotná paušální daň by měla být pouze pro drobné podnikatele, tedy ty s obratem do jednoho milionu korun ročně. Cílem je zejména zjednodušit těmto malým podnikatelům odvádění daní z příjmu a zbavení je přílišného papírování. Pokud by se podnikatelé rozhodli tuto možnost využít, zaplatili by jejím prostřednictvím státu jednu paušální částku a odpadlo by jim časově náročné papírování spojené s daňovým přiznáním či přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Částka, kterou by v tomto paušálním odvodu platili, by měla činit již zmíněných přibližně pět a půl tisíc korun měsíčně. Z této částky by pouze sto korun tvořila samotná daň z příjmů, zbytek částky by měl představovat minimální zálohu na sociální a zdravotní pojištění. Odvody na pojistné by pak každý rok rostly podle vývoje průměrné mzdy tak, jak je tomu u minimálních záloh i dnes.

Hlavní výhodou jednotné paušální daně je zjednodušení systému. V současné době totiž podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun musí platit tři odvody na třech různých formulářích, daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Novinkou je také navýšení minimální zálohy na sociální pojištění o patnáct procent. Navýšením sociálního pojištění chce stát předejít tomu, aby drobní podnikatelé, kteří se rozhodnou paušál využít, neskončili pouze s minimálním státním důchodem, který by následně nemusel stačit k pokrytí jejich životních nákladů. Naprostá většina drobných podnikatelů si totiž dnes platí pouze minimální sociální pojištění. V neposlední řadě v případě využívání jednotné paušální daně se podnikatelé nemusejí obávat žádných daňových kontrol. Podnikatelé by údajně pouze odvedli předem určenou částku a následně by již nikdo nekontroloval, zda skutečně odpovídá jejich příjmům či nikoli. Na konci roku by tak na rozdíl od současné situace nemuseli daň ani pojistné případně doplácet.

Paušální daň se nevyplatí všem

Bohužel s paušální daní jsou spojeny i určité nevýhody či rizika. Hlavním problémem je, že ne všem drobným živnostníkům by se nová paušální daň skutečně vyplatila. Pokud bude od příštího roku platit paušální daň tak, jak je v současné době dohodnutá, nevyplatila by se zejména podnikatelům, jejichž měsíční příjem je nižší než dvacet sedm tisíc korun. Toto podnikatelé totiž v současné době odvádějí pouze minimální sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů neplatí žádnou. A pokud například ještě navíc uplatňují slevu na děti, vyplácí jim stát dokonce peníze navíc v podobě daňového bonusu. Pokud by se ale tito podnikatelé příští rok rozhodli využít jednotnou paušální daň, zaplatili by o téměř šest tisíc korun ročně více, tisíc dvě stě korun navíc na dani a zbytek patnáctiprocentní navýšení sociálního pojištění. Na druhou stranu by využitím paušálu tito drobní živnostníci ušetřili za daňového poradce, kterého si jinak musejí dnes najímat. Obecně tedy můžeme říci, že nová jednotná paušální daň se nevyplatí zejména podnikatelům s nižšími příjmy a osobám, které v současné době hojně využívají nejrůznějších daňových slev a úlev. Jejich uplatňování totiž v případě jednotné paušální daně nebude možné.

daně

Kdy se využití paušální daně vyplatí?

Obecné pravidlo zní, že jednotná paušální daň se vyplatí zejména drobným živnostníkům s vyššími příjmy, kteří zároveň v současnosti nevyužívají možnosti různých daňových slev. Jako hraniční částka, se kterou se paušál začíná výrazně vyplácet, je příjem přibližně sedmdesát pět tisíc měsíčně. Při tomto měsíčním příjmu by se paušální daň nevyplatila pouze těm, kteří dnes využívají osmdesátiprocentní paušál a zároveň neuplatňují žádné slevy na děti.  Navíc kromě nižších odvodů, snížené administrativní zátěže a vyhnutí se případným daňovým kontrolám, by těmto živnostníkům nová jednotná paušální daň ušetřila i další finance, které dnes musejí vynakládat na služby specializovaných finančních poradců, neboť většina drobných živnostníků si v současnosti nechává s odvody pomáhat.

Pokud se nemůžete rozhodnout, využijte daňovou kalkulačku

Jako každá daňová změna, je i jednotná paušální daň spojená z určitými benefity i s určitými problémy. V každém případě je snaha o časové i administrativní zjednodušení současného daňového systému pro drobné podnikatele krok správným směrem. Kromě finančních úspor s sebou přináší i méně stresu více času, který podnikatelé budou případně moci věnovat své živnosti nebo své rodině. Za zmínku stojí také skutečnost, že o možnosti využít či nevyužít tuto jednotnou paušální daň se musí rozhodnout naprostá většina z evidovaných osob samostatně výdělečně činných, neboť podle údajů ministerstva financí jich více než osmdesát procent spadá právě do skupiny živnostníků s ročním obratem nižším než jeden milion korun. Osob, které na pomyslnou misku vah tak musí umístit všechny případné výhody či nevýhody této daně, je poměrně mnoho. Při rozhodování se jistě vyplatí využít například také některou z daňových kalkulaček, které podnikatelům umožní porovnat jejich stávající odvody s těmi, které by měli v případě využití jednotné paušální daně.

Sdílejte článek

Vložit komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*